Future Education

26 09 2007

Did you know 2.0 , updated “Shift Happens” video from Karl Fisch and Scott MeLeod, June 2007

วีดิโอคลิปเรื่องนี้ กำลังเป็นกระแสนิยมและถูกพูดถึงในวงกว้างในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นของหลายๆประเทศ วันนี้หลายร้อยโรงเรียนเปิดให้เด็กๆดู หลายวิทยาลัย หลายมหาวิทยาลัยถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียดว่า เราจะวางแนวทางการศึกษาไปในทางใดให้สอดรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เราจะเตรียมให้เด็กๆ รับมือกันอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัว

สำหรับประเทศไทยของเรา เรื่องรีบด่วนที่ควรแก้ปัญหาเป็นอันดับแรกคือ การเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษจากการเรียนเขียน อ่าน เรียนแกรมม่า มาเป็นควรเน้นทักษะการพูดสื่อสารแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องมีข้อจำกัดของแกรมม่า (เหมือนกับที่เด็กๆเริ่มหัดพูด) เพราะต้องยอมรับว่า ภาษาอังกฤษคือประตูที่เปิดไปสู่โลกภายนอก (ซึ่งตอนนี้ก็เล็กลงเรื่อยๆ จากอินเตอร์เน็ต) และเชื่อว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษและความรู้รอบตัวในเรื่องต่างๆระดับโลก จะช่วยยกระดับเด็กไทยที่เก่งอยู่แล้วให้ต่อสู้กับความไม่แน่นอนของอนาคตข้างหน้าได้ดีและมั่นคงกว่า

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: